Op dinsdagmiddag 19 november organiseert Stichting Dutch Power een bijeenkomst in Bunnik om in gesprek te gaan over de nationale opgave om gezamenlijk de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen. In andere woorden hoe gaan wij samen een bijdrage leveren aan de Klimaatakkoord doelstellingen.

Deze grote opgave vraagt om een integrale aanpak, waarbij expertises van alle stakeholders waaronder de Dutch Power participanten hard nodig is. Tijdens deze bijeenkomst krijgen we antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de impact van duurzame energievoorziening op RO, De Nationale Omgevingsvisie en Effect in 2050
  Lennert Goemans | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Wat is de stand van zaken van het Klimaatakkoord. Hoe ziet de vertaalslag, de duurzame lobby en de invulling van de Regionale Energie Strategieën eruit?
  Olof van der Gaag | Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 • Waartoe leidt de uitrol van het Klimaatakkoord en hoe monitoren we de resultaten?
  Marit van Hout | Planbureau voor de Leefomgeving

Om de denkrichting en de vervolgstappen te duiden presenteren we een reeks aan voorbeeld cases/pilots:

 • Hoe geeft Gemeente Utrecht invulling aan het Klimaatakkoord?
  Joop Oude Lohuis | Director Energy Programme at Municipality of Utrecht
 • Wat is het impact van het Klimaatakkoord op het net? 
  Huibert Baud | Manager Strategie & Innovatie Alliander
 • Blijft het systeem in balans? Pilotprojecten m.b.t.balanshandhaving
  Jeroen Drewes | System Operations (balancing) TenneT TSO

Kom ook en laat je bijpraten tijdens deze inspirerende bijeenkomst.
Doe mee, denk mee, praat mee!

Wanneer
Dinsdag 19 november

Locatie
Studio A12
Schoudermantel 52
3981 AH Bunnik

Programma
De inloop start om 14:30 uur. Het plenaire programma start om 15:00 uur. 

Kosten
Voor Dutch Power-participanten, studenten en partners is deelname gratis.