Klimaatakkoord, samen aan de slag!

Klimaatakkoord, samen aan de slag!

19 november 2019

14:30 - 15:00

Inloop

15:00 - 15:10

Opening door dagvoorzitter

15:10 - 15:30

Klimaatakkoord, impact energie op ruimtelijke indeling (NOVI)

Impact duurzame energievoorziening op RO, NOVI en Effect in 2050
Lennert Goemans, ministerie EZK

15:30 - 15:50

Klimaatakkoord en Regionale Energie Strategieën 

Stand van zaken Klimaatakkoord, Vertaalslag, de duurzame lobby en invulling van RES
Olof van der Gaag | directeur NVDE

15:50 - 16:10

Impact van het Klimaatakkoord

Waartoe leidt de uitrol van het Klimaatakkoord en hoe monitoren we de resultaten?
Marit van Hout | Planbureau voor de Leefomgeving

16:10 - 16:40

Wrap up | vragenhalfuurtje

16:40 - 17:10

Pauze

17:10 - 17:15

Welkom terug door dagvoorzitter

17:15 - 17:35

Hoe geeft Gemeente Utrecht invulling aan het Klimaatakkoord?

Een aantal voorbeeld cases (doelstellingen, PvA, praktische uitdagingen, nieuwe samenwerking modellen, hoe haken burgers en bedrijven aan, en de BC?)
Joop Oude Lohuis Director Energy Programme at Municipality of Utrecht 

17:35 - 17:50

Wat is het impact van het Klimaatakkoord op het net?

Een aantal voorbeeld cases (van het gas af, duurzame opwekking, elektrisch vervoer)
Huibert Baud | Manager Strategie & Innovatie Alliander

17:50 - 18:05

Blijft ons nationaal systeem in balans?

Pilot projecten m.b.t. balanshandhaving
Jeroen Drewes | System Operations (balancing)  TenneT TSO

18:05 - 18:15

Afsluiting

18:15 - 19:30

Netwerken en dinerbuffet