19 november 2019

14:30 - 15:00

Inloop

15:00 - 15:10

Opening door Marko Kruithof | Voorzitter Dutch Power

15:10 - 15:30

Wat is de impact van duurzame energievoorziening op Ruimtelijke Ordening, De Nationale Omgevingsvisie en Effect in 2050?
Lennert Goemans, ministerie EZK

15:30 - 15:50

Wat is de stand van zaken van het Klimaatakkoord.

Hoe ziet de vertaalslag, de duurzame lobby en de invulling van de Regionale Energie Strategieën eruit?
Olof van der Gaag | directeur NVDE

15:50 - 16:10

Impact van het Klimaatakkoord

Waartoe leidt de uitrol van het Klimaatakkoord en hoe monitoren we de resultaten van de RES?
Harm Luisman | Nationaal Programma RESsen

16:10 - 16:40

Wrap up | vragenhalfuurtje

16:40 - 17:10

Pauze

17:10 - 17:15

Welkom terug door Marko Kruithof | Voorzitter Dutch Power

17:15 - 17:35

Hoe geeft Gemeente Utrecht invulling aan het Klimaatakkoord?

Een aantal voorbeeld cases (doelstellingen, PvA, praktische uitdagingen, nieuwe samenwerking modellen, hoe haken burgers en bedrijven aan, en de BC?)
Joop Oude Lohuis Director Energy Programme at Municipality of Utrecht 

17:35 - 17:50

Wat is het impact van het Klimaatakkoord op het net?

Een aantal voorbeeld cases (van het gas af, duurzame opwekking, elektrisch vervoer)
Huibert Baud | Manager Strategie & Innovatie Alliander

17:50 - 18:05

Blijft ons nationaal systeem in balans?

Pilot projecten m.b.t. balanshandhaving
Jeroen Drewes | System Operations (balancing)  TenneT TSO

18:05 - 18:15

Afsluiting en bestuurswissel Stichting Dutch Power

18:15 - 19:30

Netwerken en dinerbuffet