Beste collega,
Vanaf 23 augustus verstrekt het IVL iPad’s aan docenten met een minimale aanstelling van 0,4fte. Daarmee beogen we onderwijsinnovatie, bevorderen van efficiëntie en duurzaamheid (minder papier). Het afnemen van de iPad is niet verplicht. Als je niet reageert of je afmeldt dan nemen wij aan dat je afziet van dit aanbod.
Tijdens de cursus krijg je de iPad en volgt een korte instructie met daarin o.a. de uitleg over o.a. het synchroniseren van de agenda en contacten. Aansluitend krijg je een uitgebreide cursus van Redmar Oosterkamp (IvL) en Wiebe Albers (Digital Playground)  zodat je aan de slag kanmet een iPad; zowel vakdidactisch tijdens lessen, als organisatorisch op stagebezoek of tijdens overleg. 6 à 8 weken na de iPad-uitreiking en cursus krijg je een verdiepings- en uitbreidingscursus van +/- 2 uur. Deze wordt gegeven door collega’s uit eigen ICT-docententeam IvL en kan in overleg tussen de vakgroep/het cluster en ICT-docent ingepland worden.
Daarna kom je om de 6 à 8 weken samen om binnen de eigen vakgroep/opleiding ervaringen met elkaar uit te wisselen, nieuwe toepassingen te bespreken en zich verder door te ontwikkeling in iPad-gebruik en didactische en organisatorische toepassingen. Evt. feedback kan gevraagd worden bij ICT-docententeam.
Voorwaarden
Je ontvangt een iPad-air2 64GB inclusief beschermhoes. IvL heeft gekozen voor één type tablet en niet voor een keuzemenu van allerlei andere apparaten. Je tekent een bruikleenovereenkomst in de eerste bijeenkomst. De iPad komt op jouw naam te staan. Voor onderhoud en storingen kan je terecht bij de ICT-servicebalie. De iPad blijft eigendom van het IvL/HR en moet bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingeleverd worden. Na 3 jaar moet de medewerker de iPad inleveren of indien daar sprake van is, omruilen voor een nieuw exemplaar. Indien de medewerker de iPad niet meer kan overhandigen zijn de kosten voor de medewerker €100,=. Schade aan het apparaat, verlies en diefstal zijn voor rekening van de medewerker.
Inschrijven voor iPad en cursus 1e ronde kan tot woensdag 13 juli 2016

Met vriendelijke groet,

Rob Elgershuizen