Cursus: 'De DSM-5 voor psychotherapeuten, van diagnostiek naar indicatiestelling'

Cursus: 'De DSM-5 voor psychotherapeuten, van diagnostiek naar indicatiestelling'

Welkom

Cursus: 'De DSM-5 voor psychotherapeuten, van diagnostiek naar indicatiestelling'.

Speciaal voor psychotherapeuten organiseert de NVP een meerdaagse cursus over de DSM- 5, persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling voor psychotherapie. In deze cursus wordt u eerst bijgepraat over de belangrijkste veranderingen in de DSM-5. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de diagnostiek en classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, en naar het Alternatieve model dat daarvoor in de DSM-5 is ontwikkeld. Welke vragenlijsten en welke semigestructureerde interviews zijn hierbij bruikbaar in de psychotherapeutische praktijk? Wat zijn daarin de nieuwste ontwikkelingen? En hoe leidt dit uiteindelijk tot een juiste indicatiestelling voor de aard en intensiteit van een psychotherapeutische behandeling? Aan de hand van voorbeelden en casuïstiek worden deze ontwikkelingen toegelicht.

Wanneer
Vijf woensdagen van 16.00 tot 20.45 uur (incl. 45 minuten pauze): 5 oktober 2016 - 12 oktober 2016 - 2 november 2016 - 16 november 2016 - 30 november 2016

Programma

  • 5 oktober: Welbeschouwd van DSM-IV naar DSM-5. Theo Ingenhoven
  • 12 oktober: Alternatief model persoonlijkheidsstoornissen (Deel III DSM-5). Han Berghuis
  • 2 november: Persoonlijkheidsdiagnostiek met behulp van vragenlijsten. Han Berghuis
  • 16 november: Persoonlijkheidsdiagnostiek middels interviewtechnieken. Theo Ingenhoven
  • 30 november: Van diagnostiek naar indicatiestelling psychotherapie. Theo Ingenhoven & Han Berghuis

Waar
Maliebaan 87 in Utrecht (nabij centrum): parkeergelegenheid aanwezig

Kosten
NVP-leden: € 950 inclusief literatuur en broodjesbuffet

Niet-leden: € 1150 inclusief literatuur en broodjesbuffet

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
- Kwaliteitsregister Psychotherapie NVP
- NVvP
- FGzPt

Literatuur
Literatuur wordt door ons verstrekt.

Toetsing/ evaluatie
De cursus wordt afgesloten met een evalutatie.

Certificaat
U ontvangt een certificaat indien u minimaal 80% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Er is plaats voor maximaal 20 personen dus wacht niet te lang met inschrijven.

koppeling met crm en erp
 koppeling met crm en erp