Afscheid Josephine Lappia

 

Op 2 december 2015 is Josephine gepromoveerd aan Universiteit Twente op haar proefschrift getiteld Intelligent Interveniëren. Docentprofessionalisering voor honoursonderwijs dat zij was gestart bij Kenniscentrum Talentontwikkeling o.l.v. professor Jan van den Akker, lector Jan Streumer en (later ook) lector Erik van Schooten (ivm statistische analyses). Over haar promotieonderzoek verscheen deze maand een interview in Profielen.

Met haar promotieonderzoek dat zij startte in 2007 was zij binnen HR een pionier op het gebied van onderzoek naar de kwaliteit van het eigen hbo-onderwijs en de invoering van collectieve professionalisering om praktijkgericht honoursonderwijs van de grond te krijgen bij HR. Haar bevindingen resulteerde ondermeer in de opzet en uitvoering van een leergang voor ervaren honoursdocenten - de lerende reis - die zij samen met Alje Bosma als externe trainer opzette. Sinds 2013 namen circa 30 docenten deel aan een van de drie edities van de lerende reis.
 
Eenzelfde pioniersgeest legde zij aan de dag bij de oprichting in april 2008 van de eigen Hogeschool Rotterdam Uitgeverij (destijds gestart onder de naam Rotterdam University Press). In oktober 2016 bestaat de HRU 7,5 jaar. De uitgeverij telt inmiddels een fondslijst van ruim veertig titels van Openbare Lessen, proefschriften en overige uitgaven. Met als laatst verschenen publicatie The Honours Experience waar meer dan 50 studenten en docenten zowel als auteurs als geïnterviewden een bijdrage aan leverden onder redactie van Pierre van Eijl en Albert Pilot.

Van 2008 tot en met 2013 was zij secretaris van de promotievouchercommissie. Samen met toenmalige collega-secretaris Liek Voorbij zette zij een cursus op voor het succesvol aanvragen van een promotievoucher waardoor menig kandidaat-promovendus in staat werd gesteld om een praktijkgericht promotieonderzoek te starten (of om beargumenteerd van dit plan af te zien). In diezelfde tijd was zij secretaris van het strategisch lectorenberaad dat werd opgeheven toen lectoraten overgingen in de huidige structuur van kenniscentra.