My Data Our Health?


Hartelijk welkom op de website van de lunchmeeting over My Data Our Health.

Niet alleen artsen en andere hulpverleners verzamelen medische gegevens over ons. Via onze smartphone, Apple Watch, fitbits en activity trackers verzamelen we ook zelf steeds vaker bewust of onbewust meer data over onszelf. Daarnaast laten we ook nog ons eigen DNA analyseren...En zo krijgen we steeds meer en beter inzage in onze eigen gezondheid. Maar we willen óók inzage in de gegevens die anderen over ons bijhouden. Waar worden al deze data bewaard en hebben we zelf eigenlijk wel toegang tot deze data? Kunnen we zelf beslissen met wie we onze eigen data delen of juist niet delen?

My Data Our Health is in september 2015 gestart en is een internationaal uniek traject waarin in nauwe co-creatie met de burgers uit Rotterdam (de toekomstige gebruikers!) een platform over gezondheid wordt ontwikkeld en uitgerold. Op dit platform kan een burger de eigen individuele en persoonlijke gezondheidsdata (automatisch) opslaan. Deze data worden niet het eigendom van een instituut, een overheidsinstantie of de organisatie waarvoor de burger werkt. Nee, de burger blijft zelf eigenaar van zijn eigen individuele data. Hij is lid van het platform en maakt, net als alle andere leden van het coöperatieve platform, zelf de keuze met wie hij de data over hemzelf deelt en wat hij ervoor terug krijgt.
 
Door samen te werken met het My Data Our Health platform kan de gemeente de eigen interventies voor de volksgezondheid monitoren en de kosten en inzet afwegen tegen de meetbare effectiviteit.

Op 25 oktober van 12.00 tot 13.00 houdt Mitzi Laszlo, kwartiermaker My Data Our Health, bij de gemeente Rotterdam een lunchreferaat. Doelgroep: interne medewerkers gemeente Rotterdam.

Datum: dinsdag 25 oktober
Tijdstip: 12.00 - 13.00 (vanaf 11.30 inloop) Met lunch!
Locatie: Camebridge Innovation Center, Stationsplein 45

U bent van harte uitgenodigd!

REGISTREER NU!

Met vriendelijke groeten,

Team My Data Our Health

Jeannette Leete
Pjer Vriens