Workshop “Risicomanagement van de vereniging”

 

Alle verenigingen hebben in meer of mindere mate te maken met onzekere factoren, zoals contributieinkomsten, aansprakelijkheid of financiële risico’s. Hoe krijg je grip op de risico’s waarmee je vereniging in aanraking komt?

 

Wat zijn de belangrijkste stappen voor succesvol risicomanagement? Ontwikkelingen gaan steeds sneller, daardoor neemt de noodzaak van goed en expliciet risicomanagement toe, ook voor verenigingen. Via deze cursus krijgt men inzicht in de begrippen risico, risicomanagement en beheersmaatregelen. Het is belangrijk dat  risico’s en onzekerheden worden herkend en erop kan worden geanticipeerd.

 

Het onderkennen van risico’s vormt een effectief kader voor betere besluitvorming. Bovendien kun je vrijwilligers een veilige omgeving bieden waarbinnen zij hun vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren.

 

Het is belangrijk dat je als vereniging inzicht hebt in wat kan gebeuren, dat je proiriteiten toe kunt kennen aan onderkende risico’s zodat je bewust acties in kunt zetten. Ook betere financiële afwegingen kunnen worden gemaakt als er een helder beeld is van risico’s.

De cursus risicomanagement is ontwikkeld in samenwerking met Rabobank. 

 

De workshop is gepland op 29 mei 2017.  

event website
 event website