Omgaan met vrijwilligers

Omgaan met vrijwilligers

Welkom

Vrijwilligers zijn onmisbaar.  Zij zorgen ervoor dat een vereniging draaiende blijft, dat de missie van de vereniging vervuld kan worden. Leer op een goede manier met je vrijwilligers om te gaan en hen te koesteren.

 

Koester de vrijwilligers, zodat zij zich verbonden voelen met de vereniging. Zorg ervoor dat zij met vreugde hun taak vervullen, zodat zij niet overbelast raken en er de brui aan geven.

Er zijn verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen. Het is belangrijk te onderkennen welke motivatie ten grondslag ligt aan de vrijwillige inzet. Misschien is het vrijwilligerswerk zélf bepalend voor de motivatie, misschien zoekt men goede sociale contacten, misschien wil men iets leren en ziet men vrijwilligerswerk als een kans voor persoonlijke groei of vindt men het belangrijk om normen en waarden te kunnen uitdragen.

 

Welke motivatie men ook heeft, het is belangrijk dat er op een goede manier met de vrijwilliger wordt omgegaan zodat men voldoening put uit het vrijwilligerswerk en het leuk blijft vinden zich in te zetten voor de vrijwilligerstaak.

 

In deze cursus staat het omgaan met vrijwilligers centraal. Als dit goed gaat, zal men hen langer aan zich kunnen binden.

 

De training wordt gegeven door de heer John van den Enden.  Hij is in veel sectoren en disciplines actief. Hij is ervan overtuigd dat je kunt bereiken wat je wilt. Niet alleen door het aanleren van technieken en vaardigheden, maar ook door eigen intentie en overtuiging. 

 

 

event info app
 event info app