SLC Congres - 3 november 2016

SLC Congres - 3 november 2016

Professionele identiteit van studenten en betrokkenheid bij het onderwijs

Workshopleider: Kariene Mittendorff

Het reflecteren op ervaringen van studenten vinden we heel belangrijk, onder andere om de professionele identiteitsontwikkeling van studenten te bevorderen. Maar hoe realiseren we dat nu écht en welke begeleiding is daarbij van belang? En hoe zorgen we ervoor dat studenten zich daardoor ook betrokken en gemotiveerd voelen? Tijdens de workshop gaan we concreet aan de slag met de vraag hoe we dit in de praktijk kunnen vormgeven.

Kariene vertelt je graag in dit filmpje waarom je deze workshop niet mag missen.

Van inspiratie naar actie

Workshopleider: Arian Rijssen

Aan het eind van een congresdag vol inspiratie naar huis gaan, gevoed door mooie praktijkvoorbeelden en een enthousiaste spreker. Maar eenmaal terug op de werkvloer word je toch weer in beslag genomen door de dagelijkse gang van zaken. Een bekende ervaring?

Op 3 november gaan we het anders doen. Na een middag aan de slag te zijn geweest met het thema betrokkenheid, helpen twee professionele trainers van Toolkit for Life je om de inspiratie van de dag om te zetten naar acties.

Tijdens deze interactieve workshop kom je los van kaders en zie je nieuwe mogelijkheden. Daarbij kijken we onder andere naar wat betrokkenheid voor jou is, hoe je dit concreet maakt en dit door kunt geven aan jouw SLC team.

Arian brengt mensen in beweging. Hoe? Bekijk het filmpje.

 

Professionele identiteit vertalen naar je eigen opleiding

 

Workshopleider: Annemiek Grootendorst

Het ontwikkelen van een Professionele Identiteit is een van de bouwstenen van de HR Onderwijsvisie (aug. 2016) http://hint.hro.nl/contentassets/7672e695b2e34759ab40f6eb829170cf/onderwijsvisie.pdf

De volgende onderwerpen komen tijdens deze workshop aan bod:

  • Professionele Identiteit wat is het?
  • Professionele Identiteit wat heb je eraan?
  • Professionele Identiteit: wat doen jullie in je opleiding er al aan?
  • Een voorbeeld van Professionele Identiteit in een opleiding
  • Als je er als opleiding meer mee wilt: Hoe kan je dit aanpakken?

Nieuwsgierig geworden? Annemiek overtuigt je graag in dit filmpje
 

Intern gedreven of extern verkrampt?

Workshopleiders: Mascha Hoff en Laurens van der Drift van Spirit Coaching & Training. Zie voor meer info www.spiritcoachingentraining.nl.

Vanuit onze ervaringen in het bedrijfsleven met startende hbo'ers werken we sinds 2014 met studenten en hun begeleiders. Centraal in onze programma’s staat de vraag: “Hoe hou je contact met- en handel je congruent aan, je interne kompas in plaats van (voornamelijk) te reageren op verwachtingen uit je omgeving?” Onze visie en expertise brengen we over aan begeleiders in een train de trainer programma en voor studenten hebben we de Spirit Class ontwikkeld. Tijdens onze workshop krijg je een eenvoudig en doeltreffend tool aangereikt dat je  kunt inzetten in je begeleiding. Tevens geven we je een overzicht van onze activiteiten binnen de Hogeschool voor 2016-2017 en is er direct mogelijkheid je aan te melden voor een introductieworkshop voor het train de trainer programma dat in januari 2017 start.   

Mascha en Laurens vertellen enthousiast verder in dit filmpje

 

Hoe houd je langstudeerders betrokken?

Workshopleider: Monica Heikoop, MLI, SLC langstudeerders opleiding Communicatie

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Maar toch: wanneer studenten door welke omstandigheid dan ook langer dan vier jaar over hun studie doen, verdient dit speciale aandacht van de opleiding en de SLC in het bijzonder. Waarom, zult u misschien denken?

Uit de vele gesprekken die ik de afgelopen jaren heb gevoerd met deze specifieke groep studenten en de vele pogingen die ik heb gedaan om deze studenten bij de opleiding betrokken te houden (met wisselend succes) heb ik een aantal grote lijnen ontdekt en de aanpak hiervoor steeds verder verbeterd.

Doel van deze workshop is om deze kennis te delen en gezamenlijk te kijken of het mogelijk is om gemeenschappelijke delers te benoemen en tips te formuleren waar SLC’s voor deze groep studenten mee aan de slag kunnen om hen betrokken te houden bij hun studie en hen te begeleiden naar de eindstreep. Want dat dit in ieders belang is, mag duidelijk zijn!

Monica vertelt je graag in dit filmpje waarom je deze workshop niet mag missen!

Jouw betrokkenheid onder de loupe!

Workshopleider: John Beentjes

John Beentjes is bijna 29 jaar werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Hij heeft in die periode verschillende functies gehad en op verschillende locaties gewerkt. Begin 2017 gaat hij met pensioen.

In deze interactieve workshop nodigt John de deelnemers uit om naar hun betrokkenheid te kijken en te werken met de vijf loopbaancompetenties uit het advies van Commissie Kuijpers. John probeert je als deelnemer te helpen met het vinden van antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat kan je leren van de ervaringen van anderen binnen Hogeschool Rotterdam?
  • Wil jij een betrokken werknemer blijven? Hoe kan dan je betrokkenheid verhogen?
  • Welke loopbaankeuzes passen bij jou?

De deelnemers worden gevraagd te reflecteren op hun loopbaan bij Hogeschool Rotterdam. John doet dat door een aantal cruciale momenten in zijn 29-jarige loopbaan te bespreken en te linken aan de vijf loopbaancompetenties.

Wil je meer informatie? John overtuigt je met dit filmpje.