Conferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

Conferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

10 november 2016

14:00-14:30

Inloop

14:30-15:15

Plenaire opening

15:15-15:30

Pauze

15:30-16:45

Sessies van de verschillende deelthema’s
LOB-cv voor beginners
LOB-cv voor gevorderden
Hbo-vaardigheden
Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie
Vakinhoudelijke aansluiting wiskunde
Vakinhoudelijke aansluiting economie/M&O

16:45-17:15

Borrel