Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van BHV herhaling voor mondzorgverleners.

De BHV herhalingscursus is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in mondzorg en al eerder een BHVtraining succesvol hebben doorlopen.

In de praktijk

Wij streven ernaar een praktijkgerichte BHV herhalingscursus te verzorgen in de eigen praktijk, dus op locatie. Hiermee kunnen we een goede combinatie maken van praktijksituaties en theorie in de eigen praktijk. Naast de trainer is er een lotus aanwezig die voor realistische praktijksituaties zorgt.

We werken conform de NIBHV richtlijnen gecombineerd met realistische situaties uit de dagelijkse tandartspraktijk.

Kennis quiz

We bieden een plenaire kennisquiz aan om te testen hoe het met de kennis van de deelnemers gesteld is en om tegelijk de kennis op te frissen.  Het is een interactieve quiz en dus geen saaie overhoring van de lesstof. We spelen een kennisquiz voorafgaand aan het onderdeel levensreddende handelen en een quiz vooraf gaand aan de onderdelen brandbestrijding, evacuatie en communicatie.

EHBO

We oefenen in de behandelkamer, wachtkamer, sterilisatieruimte of een andere ruimte naar keuze de in de tandartspraktijk voorkomende ongevallen of incidenten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een brandwond, bijtende stof in het oog, flauw vallen, epileptisch insult, een hyper of een hypo, diepe snijwond, enzovoort. Dit wordt in samenwerking gedaan met een lotus, zodat het met de werkelijkheid overeenkomt.

Reanimatie

De reanimatie wordt geoefend met een reanimatiepop en verschillende AED apparatuur, zodat u op verschillende situaties en apparatuur bent voorbereid.

Brandbestrijding

Brandbestrijding wordt geoefend met verschillende blusmaterialen en brandblussers. Te denken valt bijvoorbeeld aan een CO2blusser, een poederblusser of een schuimblusser. Ook worden de voor- en nadelen van de blusmiddelen uitgebreid besproken.

Evacuatie en communicatie

Er wordt op verschillende manier geoefend met het ontruimen van het pand. Hierbij is juiste communicatie en instructies erg belangrijk. We maken gebruik van een rookmachine, zodat u eens kunt ervaren hoe het is als bijvoorbeeld uw behandelkamer of wachtruimte in de rook staat en hoe snel de rook door uw pand verspreid. Ook kunt u ervaren hoe de vluchtroutes lopen en of ze werken.

KRT

Met het volgen van deze training behaalt u 6 KRTpunten.

Prijs

Uw investering voor de BHV herhalingstraining inclusief lunch is €226,88 incl. BTW.

Met vriendelijke groeten,

John van Nunen

9 events tips voor een nog groter succes
 9 events tips voor een nog groter succes