Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Seksueel Misbruik bij Kinderen, Onze Zorg! In samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht.

Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Seksueel Misbruik bij Kinderen, Onze Zorg! In samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht.

Do 09 februari 2017

08:30 - 09:00

Ontvangst

09:00 - 09:10

Opening
Dagvoorzitter Drs. W. Pattje (Wicher), Oud-programmaleider Doorontwikkeling Veilig Thuis en oud-wethouder van Groningen

09:10 - 09:30

Het LECK 2 jaar
Dr. E.M. van de Putte (Elise), voorzitter LECK

09:30 - 09:50

Veiligheid en veerkracht binnen het strafrecht
J. ten Hoope (Janet), voormalige landelijk Portefeuillehouder Jeugd, Huiselijk geweld en zeden, per 1 januari directeur van Halt

09:50 - 10:20

Een vermoeden van seksueel misbruik; een praktische aanpak in een niet acute situatie
Drs. A.H. Teeuw (Rian), kinderarts sociale pediatrie
Emma Kinderziekenhuis-AMC, kinderarts LECK

10:20 - 11:00

Koffie/thee pauze

11:00 - 11:30

Een vermoeden van seksueel misbruik; een praktische aanpak in een acute zaak
Drs. I.M.B. Russel (Ingrid), kinderarts sociale pediatrie, Wilhelmina kinderziekenhuis- UMCUtrecht, kinderarts LECK
Drs. H. Terlingen (Heike), kinderarts, forensisch arts pediatrie NFI, LECK-forensisch arts

11:30 - 12:15

Centrum Seksueel Geweld: over het samen benutten van gouden kansen in de acute fase
Dr. I. Bicanic (Iva), klinisch psycholoog, hoofd Centrum Seksueel Geweld en Landelijk Psychotraumacentrum WKZ

12:15 - 13:15

Lunchpauze

13:15 - 13:45

Sessie 1
Schade van seksueel misbruik voor kinderen op lange termijn
Dr. I. Bicanic (Iva), klinisch psycholoog, hoofd Centrum Seksueel Geweld en Landelijk Psychotraumacentrum WKZ

Sessie 2
Bevindingen onderzoek bij (vermoeden van) seksueel misbruik
Drs. W.A. Karst (Wouter), forensisch arts NFI

13:45 - 14:15

Sessie 1
Beschuldigingen van seksueel misbruik na een echtscheiding; het Scenario Analyse Model van de LEBZ
Mr. drs. P. van den Eshof (Paul), coördinator Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ)
Mr. drs. N. Nierop (Nicole), coördinator Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ)

Sessie 2
SOA diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen
Drs. T.F. Vrolijk-Bosschaart (Thekla), arts-onderzoeker, AMC, Emma Kinderziekenhuis, team kindermishandeling

14:15 - 14:45

Sessie 1
Van CSG tot aangifte
H. Berghout (Hans), Operationeel Specialist A/Zeden, Politie Midden-Nederland
M. Groenendaal MCI (Mienetta), Operationeel Specialist A/Forensisch Coördinator, Politie Midden-Nederland

Sessie 2
Gesprekstechnieken bij (vermoedens van) seksueel misbruik: van Taxatiegesprekken tot het Methodisch Kind Interview
Drs. A. Scharloo (Aafke), Klinisch psycholoog, lid Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (het LOCK)

14:45 - 15:30

Koffie/thee pauze

15:30 - 16:05

“Live LECK Advies”
Dr. E.M. van de Putte (Elise), kinderarts sociale pediatrie UMCU, voorzitter Stichting LECK, Drs. A.H. Teeuw (Rian), kinderarts sociale pediatrie Emma Kinderziekenhuis-AMC, kinderarts LECK, Drs. I.M.B. Russel (Ingrid), kinderarts sociale pediatrie, Wilhelmina kinderziekenhuis- UMCUtrecht, kinderarts LECK, Drs. M.J. Affourtit (Marjo), kinderarts sociale pediatrie Erasmus MC Sophia, kinderarts LECK en Drs. W.A. Karst (Wouter), forensisch arts NFI

16:05 - 16:30

Afsluiting
J. Vos (Joop), cabareteske afronding van de dag
Dagvoorzitter Drs. W. Pattje (Wicher), Oud-programmaleider Doorontwikkeling Veilig Thuis en oud-wethouder van Groningen

16:30 - 17:30

Borrel

registratie avg voor evenementen
 registratie avg voor evenementen