Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Seksueel Misbruik bij Kinderen, Onze Zorg! In samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht.

Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Seksueel Misbruik bij Kinderen, Onze Zorg! In samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht.

Doelgroep

Iedere zorgprofessional die te maken krijgt met vermoedens van kindermishandeling/seksueel misbruik, in het bijzonder:  kinderartsen, huisartsen, vertrouwensartsen, jeugdartsen, artsen M&G, forensisch artsen, SEH-artsen, klinisch psychologen maar ook beroepsgroepen als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling etc.

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke