aanmelding minorbeurs 2017

aanmelding minorbeurs 2017

 

Concept minorbeurs 2017

Met het oog op kostenbesparing is door de directietafel besloten de minorbeurs dit jaar te organiseren op één van onze eigen locaties. Er is gekozen voor locatie Museumpark.

Op locatie Museumpark hebben we de beschikking tot vrijwel alle lokalen en de grote centrale ruimtes. Het is de bedoeling om per minor(+) een eigen lokaal in te richten. Dit lokaal kun je gebruiken zoals je zelf wenst, dus voor voorlichtingsrondes, inloopspreekuur, expositieruimte etc. Indien gewenst kun je het lokaal ook delen met één of meer minors(+) die op elkaar aansluiten. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken en op welke manier.

Daarnaast is er in de centrale ruimtes (restaurant etc.) beperkte ruimte voor stands. Als je echt geen behoefte hebt aan een lokaal, kun je een stand reserveren om voorlichting te geven. Ook dit kun je aangeven op het aanmeldformulier. Het is niet mogelijk om én een stand én een lokaal te gebruiken.


Doelgroep en doel van de beurs

De doelgroep voor de beurs zijn de derdejaars studenten die door de opleiding minorwaardig worden bevonden. Met de beurs willen wij deze studenten hulp bieden tijdens hun oriëntatieproces naar de juiste minor(+). De beurs is een aanvulling op de minorwebsite en de filmpjes.


Verwachte opkomst

Wij verwachten ongeveer 2000 studenten. Dit is een schatting op basis van de opkomst van vorig jaar.


Registratie studenten

Voor ons inzicht in bezoekersaantallen en herkomst van de studenten wordt aan hen gevraagd hun studentenpas mee te nemen, bij binnenkomst wordt deze gescand. De studenten ontvangen bij de ontvangst ook een consumptiebon en het programma.


Catering

Voor de collega's die aanwezig zijn, hebben we een maaltijd gereserveerd. In het aanmeldformulier kun je aangeven hoeveel maaltijdbonnen je nodig hebt, deze ontvang je op de dag zelf. Houd er rekening mee dat twee collega's bij dezelfde stand/lokaal niet tegelijk kunnen eten. 

 

Planning

8 november Start aanmelding minors(+) voor minorbeurs door de instituten
16 december Einde aanmelding minors(+) voor minorbeurs
11 januari Minorwebsite gereed
11 januari Eerste uitnodiging minorbeurs aan studenten via e-mail
25 januari Herinnering uitnodiging minorbeurs aan studenten via e-mail
25 januari Laatste instructies voor de minorcontactpersonen
1 februari Minorbeurs 2017 Museumpark 15.00 - 19.00 uur
2 februari Start inschrijving minors(+) Osiris
2 februari Evaluatie minorbeurs onder studenten via e-mail
20 maart Einde inschrijving minors(+) Osiris
medio maart Terugkoppeling evaluatie aan instituten