aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Elsevier Belastingdebat

Inschrijfformulier voor het Elsevier Belastingdebat op 16 februari 2017

 

€ 15,00

Totaal: € 15,00

Inclusief € 2,61 BTW

Meer toegangskaarten bestellen?

Vul de gegevens van de 1e deelnemer in, na het invullen klikt u op opslaan en extra persoon toevoegen.
Herhaal dit totdat alle deelnemers zijn aangemeld.
Klik daarna  op aanmelden en betalen.

Op de volgende pagina kunt u de factuurgegevens invoeren. Hier kunt u ook een alternatief e-mail adres invoeren om de verzamelfactuur naar toe te sturen.

Contactgegevens

Postadres

Het factuur adres kan in een volgend scherm worden gewijzigd

Bedrijfsgegevens

Dit is een Elsevier / ONE Business event. U neemt dit event af van Delft Congress Support B.V.

Annuleringsvoorwaarden
Bij afmelding vervalt uw betaalde inschrijfgeld in verband met administratiekosten. U kunt bij verhindering een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. U kunt de naam van uw vervanger doorgeven via aanmeldingen.events@onebusiness.nl.

ONE Business B.V. legt uw gegevens vast in het kader van uw deelname aan het event. Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van ONE Business B.V. haar kennispartners en de overige sponsoren van het evenement als u dit hieronder heeft aangegeven. Ook als u niets aangeeft, kunt u per e-mail over gelijksoortige producten en diensten van ONE Business B.V. worden geïnformeerd, tenzij u daartegen bezwaar maakt. Uw adresgegevens kunnen daarnaast door ONE Business B.V. worden gebruikt en aan de kennispartners en overige sponsoren van het event ter beschikking worden gesteld en gebruikt om informatie of aanbiedingen te verstrekken betreffende hun producten of diensten. 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ONE Business B.V., klik hier. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per email of per post afkomstig van ONE Business B.V., kunt u dit doorgeven aan ONE Business B.V., t.a.v. Events, Spaklerweg 53, 1114AE Amsterdam, of aangeven bij aanmeldingen.events@onebusiness.nl. Zirolab B.V. mede handelende onder Aanmelder.nl en Delft Congress Support (DCS), verwerkt uw persoonsgegevens voor het facturen van uw inschrijving op het event. Voor meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens, klik hier.

eventsoftware
 eventsoftware