Over de liefde en de dood

Over de liefde en de dood

24 januari 2017

19:30 - 21:30

Over de liefde en de dood

Dr. René Gabriëls
docent filosofie, UM

Di 24 en 31 jan, 7,14 en 21 feb – 19.30 tot 21.30 uur
Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2

Liefde en dood zijn de twee belangrijkste kwesties in ieders persoonlijke leven. Deze collegereeks focust vooral op de snijpunten van beide. Wat is een liefdevolle stervensbegeleiding? Is de ‘Liebestod’ (Tristan und Isolde) de hoogste vorm van liefde? Is zelfmoord het gevolg van een liefdeloos leven? Waarom is iemand doodsbang als de partner vreemd gaat? Is de liefde voor god op sterven na dood? Op welke manier geven schrijvers en kunstenaars uitdrukking aan de relatie tussen liefde en dood? Hoe verhouden zich eros en thanatos tot elkaar? Voor het beantwoorden van deze en andere vragen wordt niet alleen een beroep gedaan op de filosofie, psychologie en sociologie, maar ook op de geschiedenis, kunst en literatuur. Daarbij wordt het werk van onder anderen Plato, Montaigne, Goethe, Wagner, Freud, Proust, Mahler, Heidegger, Kübler-Ross, Levinas, Barthes, Derrida en Illouz ter sprake gebracht.

De afzonderlijke colleges
1. Eros en Thanatos (24 jan)
2. Verschillen naar tijd en plaats (31 jan)
3. Een liefdevolle stervensbegeleiding (7 feb)
4. Als liefde dodelijk kan zijn (14 feb)
5. Leren minnen en sterven (21 feb)
Kosten hele reeks
Studenten UM €10
Medewerkers UM en studenten andere instellingen €25
Overigen €50

  1. Eros en Thanatos

31 januari 2017

19:30 - 21:30
  1. Verschillen naar tijd en plaats

07 februari 2017

19:30 - 21:30
  1. Een liefdevolle stervensbegeleiding

14 februari 2017

19:30 - 21:30
  1. Als liefde dodelijk kan zijn

21 februari 2017

19:30 - 21:30
  1. Leren minnen en sterven