Jaarcongres Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht

Jaarcongres Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht

Inschrijfformulier Jaarcongres Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht op 21 maart 2017

Meerdere personen tegelijk inschrijven
Vul de gegevens van de 1e deelnemer in. 
Klik op: opslaan en extra persoon toevoegen.
Herhaal tot alle deelnemers zijn  ingevoerd.
Bij de laatste deelnemer klikt u op: verzenden

Let op: u kunt deze optie alleen gebruiken bij deelnemers van 1 organisatie. Zij komen op 1 verzamelfactuur, het is niet mogelijk de factuur te splitsen.

Acceptatie onder voorbehoud**
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u geen oud-deelnemer bent van Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. 

Acceptatie onder voorbehoud**
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u geen lid bent van de VvM, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. 

€ 699,00

Totaal: € 699,00

Exclusief € 146,79 BTW. (€ 845,79 incl. BTW)

Contactgegevens

Postadres

Het factuuradres kunt u invoeren in een volgend scherm bij uw betaaloverzicht. 

Bedrijfsgegevens

Dit is een Reed Business event. U neemt dit event af van Delft Congress Support B.V.

*NOvA-punten

Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of het congres voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet het congres aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van het congres uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u van ons een bewijs van deelname (schriftelijke bevestiging) en een programma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen). De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. 

Annuleringsvoorwaarden
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst, dan brengen wij € 75,00 (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. 
Afmeldingen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via aanmeldingen.events@reedbusiness.nl

Reed Business B.V. legt uw gegevens vast in het kader van uw deelname aan het event. Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Reed Business B.V. haar kennispartners en de overige sponsoren van het evenement als u dit hieronder heeft aangegeven. Ook als u niets aangeeft, kunt u per e-mail over gelijksoortige producten en diensten van Reed Business B.V. worden geïnformeerd, tenzij u daartegen bezwaar maakt. Uw adresgegevens kunnen daarnaast door Reed Business B.V. worden gebruikt en aan de kennispartners en overige sponsoren van het event ter beschikking worden gesteld en gebruikt om informatie of aanbiedingen te verstrekken betreffende hun producten of diensten. 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Reed Business B.V., klik hier. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per email of per post afkomstig van Reed Business B.V., kunt u dit doorgeven aan Reed Business B.V., t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem, of aangeven bij adresregistratie@reedbusiness.nl. Zirolab B.V. mede handelende onder Aanmelder.nl en Delft Congress Support (DCS), verwerkt uw persoonsgegevens voor het facturen van uw inschrijving op het event. Voor meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens, klik hier.

participants registration
 participants registration