Voorlichtingsavond Toelatingsonderzoek 21+, 4 december