Ipad uitreiking en cursus

Vanaf maandag 6 t/m vrijdag 24 maart 2017 worden er iPad’s verstrekt aan docenten van IvL, die tenminste 0,4 fte in dienst zijn binnen het IvL, en die nog niet eerder een iPad van IvL in ontvangst genomen hebben. Met het verstrekken van iPads beogen we onderwijsinnovatie, bevorderen van efficiëntie en duurzaamheid (minder papier). Het afnemen van een iPad is niet verplicht. Als je niet reageert, nemen wij aan dat je afziet van dit aanbod. In deze vierde uitgifteronde hopen we per januari 2017 in dienst zijnde nieuwe docenten en huidige docenten te bereiken. 


Startbijeenkomst

In een ongeveer anderhalf uur durende startbijeenkomst krijg je de iPad en volgt een korte instructie met daarin o.a. de uitleg over het synchroniseren van agenda, contacten en Outlook. Aansluitend krijg je een korte cursus van Redmar Oosterkamp (IvL Lero) of een collega van het ICT-docententeam om op ieder niveau aan de slag te kunnen met een iPad; bijv. vakdidactisch gebruik tijdens lessen, organisatorisch op stagebezoek of tijdens overleg, etc.

 

Inschrijven voor iPad en cursus 4e ronde kan t/m 23 februari 

Hieronder zie je de momenten waarop de iPad’s worden uitgereikt en de cursus wordt aangeboden. Kies een moment waarop jij kan, rekening houdend met de momenten waarop je beschikbaar moet zijn voor onderwijs, e.d.
 

Let op: Je ontvangt de iPad tijdens de cursus. Volg je geen cursus, dan ontvang je geen iPad . De cursus volgen is dan ook verplicht.

Mocht je op geen van deze vier data aanwezig kunnen, neem dan contact op met Annet Brugel.