24 maart 2017

09:30-10:00

Inloop

10:00-10:10

Opening door de Marleen van de Kerkhof,
Havenmeester van Amsterdam

10:10-11:00

Presentatie Cybersecurity, Yuri van Bokkum

11:00-11:10

Pauze

11:10-12:00

Presentatie en evaluatie MOBI, Peter Alkema

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:45

Presentatie nieuwe Leidraad Port Security, Nico Dubois

13:45-15:30

Interactief middagdeel

15:30-

Afsluiting met een hapje en een drankje