07 juni 2017

09:00 - 09:30

Inloop met koffie en thee

09:30 - 09:35

Opening door dagvoorzitter Jorn Matena

09:35 - 09:50

Dankwoord minister Edith Schippers

09:50 - 10:15

Terugblik ontstaansgeschiedenis van de penning (door Rob Jonquière ( NVVE)

10:15 - 10:25

Officiële overdracht van de penning door Agnes Wolbert (directeur NVVE) aan Patiëntenfederatie Nederland en uitreiking van de eerste penning door Dianda Veldman (directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland)

10:30 - 11:15

Praten over reanimatie/het gesprek in de spreekkamerInterview dagvoorzitter met Brenda Ott (huisarts), twee patiënten die graag een penning willen dragen en Hans van Delden (hoogleraar medische ethiek).

11:15 - 12:00

Pauze

12:00 - 12:25

Reanimatie en kwaliteit van leven na een hartstilstand door Michael Kuiper (voorzitter Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatieraad)

12:30 - 12:45

Praktische informatie over hoe de penning te verkrijgen is en informatie over rechtsgeldigheid door Titia Lekkerkerk (teammanager Patiëntenfederatie Nederland)

12:45 - 13:00

Sluiting door dagvoorzitter

13:00 - 14:00

Lunch