07 juni 2017

09:00-09:30

Inloop met koffie en thee

09:30-09:35

Opening door dagvoorzitter Jorn Matena

09:35-09:50

Dankwoord minister Edith Schippers

09:50-10:15

Terugblik ontstaansgeschiedenis van de penning (door Rob Jonquière ( NVVE)

10:15-10:25

Officiële overdracht van de penning door Agnes Wolbert (directeur NVVE) aan Patiëntenfederatie Nederland en uitreiking van de eerste penning door Dianda Veldman (directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland)

10:30-11:15

Praten over reanimatie/het gesprek in de spreekkamerInterview dagvoorzitter met Brenda Ott (huisarts), twee patiënten die graag een penning willen dragen en Hans van Delden (hoogleraar medische ethiek).

11:15-12:00

Pauze

12:00-12:25

Reanimatie en kwaliteit van leven na een hartstilstand door Michael Kuiper (voorzitter Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatieraad)

12:30-12:45

Praktische informatie over hoe de penning te verkrijgen is en informatie over rechtsgeldigheid door Titia Lekkerkerk (teammanager Patiëntenfederatie Nederland)

12:45-13:00

Sluiting door dagvoorzitter

13:00-14:00

Lunch