Parallelprogramma


Pijler Onderzoek
'De volgende stap: van denken naar doen'

Inleiding: prof. dr. Jeroen Geurts, bestuursvoorzitter ZonMw, prof. dr. Marianne de Visser, voorzitter programmacommissie Memorabel

Onderzoek moet ertoe leiden dat dementie voorkomen of behandeld kan worden. Of, op kortere termijn, dat de zorg voor mensen met dementie verbetert en naasten worden ondersteund. Dat spreekt voor zich. Maar hoe zet je zo’n volgende stap?

In deze sessie krijgen we inzicht in de volgende stappen na de uitkomsten uit onderzoek. Wat is daar voor nodig? Wie neemt het stokje over? En wat gaat het uiteindelijk opleveren voor mensen met dementie en hun naasten?

Deze vragen leggen we voor aan 3 onderzoekers van het onderzoeksprogramma Memorabel. Aan prof. dr. Elly Hol, UMC Utrecht die hersenonderzoek doet naar gliacellen. Aan prof. dr. Jenny van der Steen, VUmc, die de ontwikkeling en invoering in Nederland van het Namaste Care Familieprogramma in het verpleeghuis onderzoekt. En aan Britt Appelhof PhD, Radboudumc, die onderzoek doet naar probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis. We leggen de vragen vervolgens voor aan potentiële ‘afnemers’, zoals zorgverleners, mantelzorgers en mensen uit het bedrijfsleven. Aan u dus in de zaal. Want uw input als betrokkene bij het Deltaplan Dementie is waardevol. Zo laten wij u in dit parallelsessie zien hoe onderzoek de oplossing van vraagstukken over dementie dichterbij brengt.  


Pijler Dementiezorg
'Samen werken we aan betere dementiezorg'

Presentatie: Robbert Huijsman (Vilans), programmaleider Dementiezorg voor Elkaar
Anneke Francke (NIVEL), projectleider werkpakket Register

Tijdens deze parallelsessie maakt u kennis met de verschillende aspecten van kwaliteitsverbetering: kwaliteitsbesef, samenwerking en kennisdeling. Maar ook wordt u bijgepraat over de randvoorwaarden voor goede dementiezorg: de voortgang en uitkomsten van het Actieplan casemanagement dementie, registratie en de actualisatie van de zorgstandaard dementie.

Rode draad in deze sessie is het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor Elkaar’. Naast uitleg over de verschillende werkpakketten, hoort u alles over de manier waarop dit programma samen met professionals de praktijk helpt verbeteren, hoe bestaande en opgedane kennis wordt gedeeld en hoe u mee kan doen om vanuit uw eigen vragen uw werkpraktijk te verbeteren. Hoe het programma werkt, ziet u aan de hand van een concreet verbetertraject in een regionaal dementienetwerk.


Pijler Dementievriendelijke samenleving
‘Een dementievriendelijke samenleving in vogelvlucht’

Presentatie: Saskia de Jonge, coördinator Trainingen Samen dementievriendelijk

Tijdens deze parallelsessie, verzorgd door vertegenwoordigers van het programma ‘Samen dementievriendelijk’, stappen we op een spectaculaire manier in de wereld van iemand die dementie heeft en ervaren we wat diegene meemaakt.

Dat doen we door middel van een virtual-realitybril. Door het driedimensionale programma van de bril te projecteren op een groot scherm in een verduisterde omgeving ervaart u op zeer realistische wijze de gedachtegang en handelswijze van iemand met dementie.

Na een korte bespreking van de ervaringen start een interactief programma waarin onze kennis over dementie aan de hand van filmpjes en trainingsvragen wordt getest en waarin het belang van een dementievriendelijke samenleving duidelijk wordt.

De sessie is geschikt voor iedereen die zijn of haar kennis wil testen in een interactieve training en wil weten wat je zelf kan doen om bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving.

inschrijvingen evenement
 inschrijvingen evenement