aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Tinnitus en muziek-therapie, scopie door de neus van slokdarm/maag en screening van slaapapnoe

Nascholing voor huisartsen:

Tinnitus en muziek-therapie | scopie door de neus van slokdarm/maag | slaapapnoe, screening en comorbiditeit

In navolging van Amerikaanse klinieken is de Ruysdael Clinics opgericht om nieuwe methoden van diagnostiek en behandeling te introduceren op KNO gebied in Amsterdam. Het doel van deze cursus is om huisartsen kennis te laten maken met een aantal innovatieve ontwikkelingen die in het buitenland al langere tijd hun nut bewezen hebben, maar in Nederland tot voor kort niet werden aangeboden.

Voor patienten met tinnitus zijn er nieuwe ontwikkelingen in de vorm van geluidstherapie en neuromodulatie. De Ruysdael Clinics gaat binnenkort als eerst in Nederland starten met muziektherapie volgens het Heidelberg model. Hierbij wordt het brein in het gebied rondom de frequentie van de tinnitus geprikkeld middels actieve en passieve muziektherapie. Een andere vorm van geluidstherapie die zal worden aangeboden is akoestische neuromodulatie. Uitleg over de behandeling, indicaties en wetenschappelijke onderbouwing zullen besproken worden.

Een nieuwe ontwikkeling in oesofagoscopie is middels een transnasale benadering. In Amerika vindt sinds de laatste 10 jaar een zeer groot deel van alle scopien op deze nieuwe manier plaats. Het is een zeer patientvriendelijk alternatief voor de dikke scoop die door de mond moet worden ingeslikt. De KNO-arts voert dit bij een zittende patient in een consult uit samen met het regulier KNO-onderzoek en heeft een plaats bij lage verdenking op ernstige oesofagus afwijkingen. 

Een screeningslijst voor slaapapneu, de STOP-BANG questionnaire, die door anesthesisten wordt gebruikt voor de preoperatieve screening wordt uitgelegd. Deze is namelijk in de huisartsen praktijk ook zeer goed bruikbaar zijn om patiënten met een verhoogd risico op het OSAS te herkennen. Geschat wordt dat 80% van alle OSAS patiënten nog niet hiervoor behandeld wordt en de eerste lijn is heel belangrijk om deze groep zichtbaar te krijgen. Alternatieven voor een ziekenhuisopname met slaapregistratie zoals de patiëntvriendelijke ambulante polysomnografie die thuis geschiedt zullen ook aan de orde komen in deze cursus.

inschrijfformulier maken
 inschrijfformulier maken