aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Tinnitus en muziek-therapie, scopie door de neus van slokdarm/maag en screening van slaapapnoe

20 april 2017

18:00 - 18:20

ontvangst met broodjes en registratie

18:20 - 18:30

welkom en introductie

18:30 - 19:00

Nieuwe behandelingsmogelijkheden tinnitus. Muziektherapie en neuromodulatie.
drs. David Kupperman, KNO-arts/otoloog

19:00 - 19:30

Scopie door de neus van slokdarm en maag
dr. Martijn P. Kos, KNO-arts

19:30 - 20:00

Slaapapnoe, comorbiditeit en screening voor de huisarts.
dr. Marcel P. Copper, KNO-arts/Hoofd-halschirurg

20:00

borrel

events corona the show must go on
 events corona the show must go on