aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Slaapapnoe, tinnitus en stemklachten gericht op de bedrijfsarts

Slaapapnoe, tinnitus en stemklachten gericht op de bedrijfsarts

Slaapapnoe komt veel voor bij mensen met een burnout of depressieve klachten. Vaak wordt het niet gediangosticeerd. Een snelle screeningsmethode wordt uitgelegd om mensen met een hoge verdenking op slaapapnoe te herkennen. Tevens wordt alle aan slaapapnoe gerelateerde comorbiditeit besproken. 

Tinnitus komt bij 1 op de 10 mensen voor, 1/10e daarvan ervaart de tinnitus als zeer hinderlijk. Bij lawaaischade, maar ook bij mensen met veel stress komt tinnitus veel voor. Besproken wordt hoe om te gaan met mensen met tinnitus op het werk en wat de huidige behandelmogelijkheden zijn zoals neuromodulatie, gedragstherapie en muziektherapie. 

In sommige beroepen is de stembelasting zo hoog dat er snel problemen ontstaan. Waar moet je op letten om je stem niet te zwaar te belasten? Welke mensen kun je niet zwaar belasten? Hoe diagnosticeer je de stemproblemen? Wat zijn de verschillende behandelmogelijkheden? 

U kunt zich via deze website aanmelden. 

Met vriendelijke groeten,

dr. Marcel Copper, KNO-arts

ticketsales
 ticketsales