aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Slaapapnoe, tinnitus en stemklachten gericht op de bedrijfsarts

03 april 2017

18:00-18:20

ontvangst met broodjes en registratie

18:20-18:30

welkom en introductie

18:30-19:00

slaapapnoe, screening met stopbang. relatie met burnout en depressie
dr. Marcel Copper, KNO-arts/Hoofdhalschirurg

19:00-19:30

tinnitus en de werkplek. behandeling met muziektherapie en neuromodulatie.
drs. David Kupperman, KNO-arts/otoloog

19:30-20:00

Stemklachten en belastbaarheid. Preventie en behandelingsmogelijkheden.
drs. J.A. Snelleman KNO-arts/Foniater

20:00-

Borrel en happen