aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Slaapapnoe, tinnitus en stemklachten gericht op de bedrijfsarts

03 april 2017

18:00 - 18:20

ontvangst met broodjes en registratie

18:20 - 18:30

welkom en introductie

18:30 - 19:00

slaapapnoe, screening met stopbang. relatie met burnout en depressie
dr. Marcel Copper, KNO-arts/Hoofdhalschirurg

19:00 - 19:30

tinnitus en de werkplek. behandeling met muziektherapie en neuromodulatie.
drs. David Kupperman, KNO-arts/otoloog

19:30 - 20:00

Stemklachten en belastbaarheid. Preventie en behandelingsmogelijkheden.
drs. J.A. Snelleman KNO-arts/Foniater

20:00 -

Borrel en happen

ticketsales
 ticketsales