09 mei 2017

15:00 - 15:30

Inloop

15:30 - 15:40

Opening Lucas Vokurka (Directeur Economisch Vestigingsklimaat MRDH)
"Het internationale vestigingsklimaat in de MRDH en het belang van Investor Relations (IR) voor Zuid-Holland"

15:40 - 16:00

Presentatie Niels Krol (Investor Relations Manager InnovationQuarter)
“Trends en signalen van buitenlandse bedrijven & de rol van gemeenten binnen het Investor Relations programma”

16:00 - 16:15

Vraag & Antwoord met Investor Relations Managers Niels Krol (IQ), Chantal Roest (RP) & Laurens Kok (WFIA)

16:15 - 16:45

Presentatie Carmen de Jonge (Kwartiermaker Reshoring Connection)
"Wat is reshoring en hoe werkt de ReshoringTool?"

16:45 - 17:00

Presentatie Isa Cueto (Commercieel Manager Ferro-Fix)
"De ervaringen van het Rotterdamse bedrijf Ferro-Fix met reshoring"

17:00 - 18:00

Netwerkborrel