Themabijeenkomst: ICT in de zorg, ‘kil’ of ‘cool’?

Themabijeenkomst: ICT in de zorg, ‘kil’ of ‘cool’?

 

 

 

 

 

Themabijeenkomst ICT in de zorg, ‘kil’ of ‘cool’?
Hogeschool Windesheim
11 mei 2017

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun familie. Dat is de ambitie van ProMemo, het Expertisecentrum Dementie voor professionals van Hogeschool Windesheim en lid van het Deltaplan Dementie. Iedere persoon met dementie is anders en vraagt andere begeleiding van de professional. Dat vraagt om aandachtig luisteren, kijken én om het uitdenken en toepassen van innovaties in de beroepspraktijk. Anno 2017 komen veel van deze innovaties uit de ICT, de hoek die niet altijd meteen met ‘zorg’ wordt geassocieerd. Is dat terecht?

ICT in de zorg; 'kil’ of 'cool'? Dat is de kernvraag van de themabijeenkomst die we samen met onze lidorganisatie Windesheim aanbieden. We belichten deze vraag aan de hand van enkele concrete voorbeelden. We zijn hiervoor te gast in de schoolbanken van de hogeschool waar ProMemo ons een interactief programma aanbiedt.


Deltaplan Dementie brengt in een serie kleinschalige ontmoetingen kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. De bijeenkomsten zijn voor en door leden van het Deltaplan maar ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn welkom. Opbrengsten worden benut bij de verdere uitvoering van het Deltaplan Dementie.

 

registratieformulier online
 registratieformulier online