informatiemiddag 'Hoe het Deltaplan Dementie u kan ondersteunen in uw gemeente...'

informatiemiddag 'Hoe het Deltaplan Dementie u kan ondersteunen in uw gemeente...'

 

U kent het Deltaplan Dementie als hét Nederlandse initiatief om het hoofd te bieden aan het steeds groter wordende vraagstuk van dementie. En misschien kent u het ook nog niet. 

Op maandag 26 juni organiseren wij daarom een bijeenkomst voor alle Nederlandse gemeenten over het Deltaplan Dementie. Hoe kan het Deltaplan Dementie u ondersteunen in uw gemeente? Naast onderzoek naar het behandel- en beheersbaar maken van deze ziekte, richt het Deltaplan Dementie zich op de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun familie en op het inrichten van een dementievriendelijke samenleving. 

Vooral de laatste twee onderwerpen raken nauw aan het werk van uw gemeente. We presenteren deze middag dan ook twee programma’s die binnen het Deltaplan Dementie zijn ontwikkeld en waaraan u als gemeente kunt deelnemen. Daarnaast delen de gemeenten Rotterdam en Roermond hun ervaringen en biedt de wethouder van Den Haag een kijkje in de keuken als ‘seniorvriendelijke stad’. We gaan daarbij met u in gesprek over waar uw behoeftes liggen en hoe het Deltaplan Dementie u als gemeente kan ondersteunen.

De bijeenkomst vindt plaats op een bijzondere locatie: we zijn te gast in de Raadzaal van de gemeente Den Haag. Den Haag is lid van de coöperatie Deltaplan Dementie, net als o.a. de gemeente Amsterdam en meer dan 50 organisaties uit de zorg, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan tot 19 juni aanstaande. Gebruik hiervoor het menu links, u vindt hier ook het programma voor deze middag. Bij vragen kunt u contact opnemen met Monique Schouten via communicatie@deltaplandementie.nl.

 

vooraankondiging
 vooraankondiging