informatiemiddag 'Hoe het Deltaplan Dementie u kan ondersteunen in uw gemeente...'

informatiemiddag 'Hoe het Deltaplan Dementie u kan ondersteunen in uw gemeente...'

De volgende lidorganisaties van het Deltaplan Dementie presenteren zich tijdens de informatiemarkt: 

Adelheid Roosen | Female Economy
CZ
DAZ
Dementie.nl (Alzheimer Nederland)
Ervarea
FAME
Gemeente Den Haag
Geriant
Mezzo
NVvMT
Pharos
Samen dementievriendelijk
Vilans
Vumc
We Helpen
ZonMw

inschrijfformulier maken
 inschrijfformulier maken