aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Mediteren met kinderen

Meld je hier aan voor 'Mediteren met kinderen' op 20 januari 2018. De inspiratiedag wordt gehouden in de Franciscus Xaveriuskerk, Het Zand 29 in Amersfoort. Ontvangst tussen 10:00 en 10:30 uur. De dag duurt tot ongeveer 16:30 uur. Zelf graag uw lunch mee brengen (voor drinken wordt gezorgd). 
Kosten: € 35,--. U kunt zich via dit formulier inschrijven en betalen. Voor evt. vragen kunt u mailen naar vacare@protestantsekerk.nl of bellen met Machteld Hoekzema: 030 2893689.

€ 35,00

Totaal: € 35,00

bijeenkomst organiseren
 bijeenkomst organiseren