02 november 2017

12:00-12:50

Inlooplunch in het Hoogspanningslaboratorium

12:50-13:00

Introductie door dagvoorzitter Prof.dr. Johan Smit en voorzitter Cigre NC B3 Ing. Piet Knol

13:00-13:05

Welkom door Prof.dr. John Schmitz, decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Universiteit Delft

13:05-13:30

Using the SIM-CI platform for the assessment of interdependent critical infrastructures using models, data and state-of-the-art technology
Dr.ir. Dhiradj Djairam , Alliander & SIM-CI

What happens to the electricity grid when a flooding occurs due to extreme weather events or failing water protection? Or what happens when an underground water pipe breaks near gas pipes and/or other infrastructures? Or what happens when a vital part of a critical infrastructure is hacked? In this presentation, the development and the use of the SIM-CI simulation platform to answer these type of questions is explained.

13:30-14:00

Industrial intelligence tools for substation management
Simon Rotsteeg, ABB
Martijn van Meggelen, GE

Grid resilience for transformers
Ronald de Heus, Siemens

14:00-14:25

Beven en schudden, risico op aardbevingen door gasboringen
Ir. Jos van Tuijn, Technoloog bouwkunde & civiel, TenneT

14:25-14:55

Pauze

14:55-15:20

Cyber-security for substations
Dr. Maarten Hoeve, Manager Technical Team at European Network for Cyber Security (ENCS), Den Haag

High-voltage substations are some of the most critical parts of a grid operator’s infrastructure. But it is proving difficult to get their cyber-security on the desired level. This talk will cover the cyber-security risks, the challenges in improving the cyber-security in high-voltage substations, and possible solutions to these challenges.

15:20-15:45

Severe substation grounding influences during lightning
Dr. Dipl-Ing. Marjan Popov, Technische Universiteit Delft

Actual grounding effects are regularly ignored or just partially considered during fast transient voltage oscillations in substation. Many test applications are performed in laboratories where the grounding is close to ideal. This presentation demonstrates the effects of complex substation grounding systems on equipment overvoltages resulting from fast transients like lightning or switching in GIS. It can be seen that the grounding effects can have huge impact on the protection level of the chosen lightning arresters. Specific severe conditions are observed based on accurate modelling of both system above the ground and the substation grounding in a broad frequency range.

15:45-16:10

North Sea Wind Power Hub
Ir. Rob van der Hage, Manager North Sea Infrastructure, TenneT TSO

Europese doelstellingen zijn haalbaar én betaalbaar met de ontwikkeling van het North Sea Wind Power Hub project waarbij vermogens tot 100 GW aan offshore-windparken kan worden aangesloten. Het project kan een belangrijke rol vervullen in de toekomstige duurzame elektriciteitsvoorziening van Europa. Centraal in het plan staat de aanleg van één of meerdere zogeheten ‘Power Link Islands’ met verbindingen naar en tussen de Noordzeelanden. Deze kunstmatige eilanden moeten midden in de Noordzee worden gerealiseerd, op een locatie met optimale windomstandigheden, dus waar het hard en veel waait (mogelijk de Doggersbank). Er kan een groot aantal windturbines c.q. offshore-windparken worden aangesloten op een Power Link Island met wisselstroom technologie. Vanaf het eiland kan de windenergie verder worden gedistribueerd en getransporteerd via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzeelanden.

16:10-16:35

Framework for assessing resilience for critical infrastructures
Peter Oomens, Principal consultant Asset Management Joulz

16:35-17:05

Pauze

17:05-17:30

The Power Of Data: How Software Is Helping Keep Iceland’s Lights On.
Douglas Wilson, GE

17:30-17:55

Resilience vanuit de grote steden

17:55-18:15

Resilience by Maintenance Strategy of Components in the HV grid of TenneT
Prof.dr. Rob Ross, R&D Instandhoudingsstrategie TenneT TSO, TU Delft, HAN

Het hoogspanningsnet is opgebouwd uit tienduizenden componenten. De veerkracht en robuustheid van het net hangt sterk af van de wijze van onderhoud van deze componenten. In de lezing wordt bediscussieerd hoe dit onderhoud plaatsvindt, wat de betekenis is van de health en risk index hierin en welke ontwikkelingen worden voorzien voor de volgende generatie onderhoudsstrategie.

18:15-18:30

A grid cannot be kept resilient without in-depth knowledge of asset health.
Mischa Vermeer, Principal Consultant bij DNV GL

Generally, asset failure is preceded by an external disturbance. The root cause of this asset failure however is not the external disturbance, but the decreased resilience of an asset towards external disturbances. A decreased resilience can be identified by a well-designed Health Index. DNV GL has spent many years of research and development of a Health Index as a decision support system and identifying the individual assets most vulnerable for external disturbances and thus likely to fail. The impact of such asset failure to the grid is analyzed, providing in-depth knowledge of asset’s criticality to the grid’s resilience, allowing proactive risk-based mitigation to maintain the grid’s resilience.

18:30-18:35

Afsluiting

18:35-20:00

Dinerbuffet en netwerken in het Hoogspanningslaboratorium

event management
 event management