Een kritische blik op de relatie met uw bank

Een kritische blik op de relatie met uw bank

05 oktober 2017

14:30-15:00

Ontvangst

15:00-15:05

Introductie

15:05-15:30

Eenzijdige aanpassingen van de bankvoorwaarden; wat kunt u doen? | Berth Brouwer - Fort Advocaten

15:30-15:55

Bijzonder Beheer vanuit een juridisch oogpunt | Derk van Geel - Fort Advocaten

15:55-16:10

Pauze

16:10-16:35

Het huidige financieringsbeleid van banken; hoe speelt u daarop in? | Stefan Antonissen en Albert van Lunteren - FBM Financieel Bedrijfsadvies

16:35-17:00

De mogelijkheden van alternatieve financiering | Stefan Antonissen en Albert van Lunteren - FBM Financieel Bedrijfsadvies

17:00-18:00

Borrel

workshop registration
 workshop registration