De angst voor een nieuw fascisme: over de actualiteit van de Frankfurter Schule

De angst voor een nieuw fascisme: over de actualiteit van de Frankfurter Schule

11 september 2017

19:30 - 21:30

De angst voor een nieuw fascisme: over de actualiteit van de Frankfurter Schule

Dr. René Gabriëls, docent filosofie, UM

Ma 11, 18 en 25 sep, 2 en 9 okt – 19.30 tot 21.30 uur
Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2

Is de angst voor een nieuw fascisme gegrond? Deze vraag staat centraal in een collegereeks die recente politieke ontwikkelingen kritisch onder de loep neemt. Sommigen vinden dat de economische crisis, het populisme en de xenofobie de voedingsbodem zijn voor een nieuw fascisme. Anderen vinden het uit den boze om parallellen te trekken tussen het heden en de jaren dertig en daarvoor het begrip fascisme te gebruiken. De vooronderstelling van de collegereeks is dat het werk van de Frankfurter Schule (o.a. Adorno, Benjamin, Fromm en Marcuse) helpt om helderheid te verschaffen over deze kwestie. De Frankfurter Schule roept vragen op die nog steeds actueel zijn. Is democratie verenigbaar met het kapitalisme? Hoe ziet het psychogram eruit van mensen die bijvoorbeeld Le Pen, Trump en Wilders ondersteunen? Welke rol speelt cultuur bij het in stand houden en veranderen van de status quo? Wat behelst het spanningsveld tussen melancholie en rebellie?

Afzonderlijke colleges
1. Oud en nieuw fascisme (11 sept)
2. Kapitalisme zonder democratie (18 sept)
3. De autoritaire persoonlijkheid (25 sept)
4. Cultuurindustrie (2 okt)
5. Tussen melancholie en rebellie (9 okt)

19:30 - 22:00

Oud en nieuw fascisme

18 september 2017

19:30 - 22:00

Kapitalisme zonder democratie

25 september 2017

19:30 - 22:00

De autoritaire persoonlijkheid

02 oktober 2017

19:30 - 22:00

Cultuurindustrie

09 oktober 2017

19:30 - 22:00

Tussen melancholie en rebellie