21 september 2017

08:30-09:00

Ontvangst

09:00-11:30

Onderdeel IMT, vragen en opdrachten

11:30-12:30

Examen IMT

12:30-13:15

Lunch

13:15-15:45

Onderdeel PIPS, vragen en opdrachten

15:45-16:45

Examen PIPS

16:45-17:00

Afronding en sluiting