Welkom bij de dag van de Psychotherapie

Splitsen en verzoenen

De Dag van de Psychotherapie 2017 heeft weer een actueel thema: hoe voorkomen we dat verzoening binnen en buiten ons spreekkamers terrein verliest?

Hoofdsprekers zijn:

Groepspsychotherapeut MORRIS NITSUM en primatoloog FRANS DE WAAL.
 

In de middag worden de processen van splitsen en verzoeken tijdens de parallelsessies vanuit meerdere invalshoeken en referentiekaders belicht. We sluiten de Dag af met een verrassend theatraal optreden!

Thema

De Dag van de Psychotherapie heeft ook dit jaar weer een actueel thema. Hoe voorkomen we dat verzoeningn binnen en buiten onze spreekkamers terrein verliest?

Anno 2017 lijken polarisatie en verharding van standpunten eerder regel dan uitzondering te zijn. Recente verziekingsretoriek in binnen- en buitenland illustreert dit, maar ook buiten de politiek overheerst verdeeldheid. Voor psychotherapeuten is dat bekend terrein.

In onze spreekkamers krijgen we dagelijks te maken met patiënten die splitsen in goed en kwaad. Dit leidt niet tot het houvast en de veiligheid waar de patiënt naar zoekt, maar zorgt juist voor angst, achterdocht en verstarring.

In de behandeling proberen we contact te maken met de kwetsbare en angstige binnenwereld van onze patiënten. We proberen afgesplitste delen te integreren, te helpen verliezen te verdragen, en te verzoenen met 'het zelf' en de ander.

De vraag is: is verzoening het antwoord op splitsing?

evenementsoftware
 evenementsoftware