15 december 2017

09:00 - 09:30

Ontvangst en koffie

09:30 - 09:40

Opening dagvoorzitter Pmi van Dun

09:40 - 09:55

Welkom Nel Draijer, voorzitter NVP

 

09:55 - 10:45

From hate to forgiveness- in individuals, groups en societies- Morris Nitsun

10:45 - 11:15

Pauze

11:15 - 12:05

Verzoening en troost bij de primaten- Frans de Waal

12:05 - 12:25

Uitreiking Wim Trijsburgprijs

12:25 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:45

Parallelsessies ronde 1

14:45 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:30

Parallelsessies ronde 2

16:30 - 17:00

Theatrale afsluiting- Flip Jan van Oenen

17:00

Borrel

evenementsoftware
 evenementsoftware