15 december 2017

09:00-09:30

Ontvangst en koffie

09:30-09:40

Opening dagvoorzitter Pim van Dun

09:40-09:55

Welkom Nel Draijer, voorzitter NVP

09:55-10:45

From hate to forgiveness- in individuals, groups en societies- Morris Nitsun

10:45-11:15

Pauze

11:15-12:05

Verzoening en troost bij de primaten- Frans de Waal

12:05-12:25

Uitreiking Wim Trijsburgprijs

12:25-13:30

Lunch

13:30-14:45

Parallelsessies ronde 1

14:45-15:15

Pauze

15:15-16:30

Parallelsessies ronde 2

16:30-17:00

Theatrale afsluiting- Flip Jan van Oenen

17:00-

Borrel

-
participant registration
 participant registration