Parallelsessies

ronde 1 en 2

a. Residentiële DGT: cliënten aan zet
MENDES DA COSTA KAMER

Wies van den Bosch en Jeanine Oostendorp

Wanneer cliënten repeterend ernstig suïcidaal en automutilatief gedrag tonen, kan dat gedrag leiden tot wanhoop bij therapeuten en familie en tot de behoefte de cliënt te laten opnemen. Dergelijke splitsing leidt evenwel vaak tot toename van het probleemgedrag. Kortdurende residentiële DGT kan ervoor zorgen dat BPS cliënten, hun therapeuten en hun familie snel gezamenlijk de draad weer kunnen oppakken.

 

b. Vechten, Vluchten of Verbinden? Interventies gericht op de emotieregulatie binnen de partnerrelatie
ADMINISTRATIEZAAL

Juud Jonckheer en Ellen Kohnhorst

Als mensen in relatietherapie komen zijn ze emotioneel ontregeld. Essentieel is het creëren van veiligheid. Hoe kan de partner-relatietherapeut een veilige werkrelatie tot stand brengen waardoor de emotieregulatie van beide partners binnen de window of tolerance blijft. Middels een interactief gedeelte maakt u kennis met de basisinterventies die bruikbaar zijn waardoor emoties beter gereguleerd kunnen worden.

c. Over splijting als reactie op gevoelens van bedreiging EFFECTENBEURSZAAL
Nel Draijer

De dreiging van de recente economische crisis, van IS en van de massa’s van vluchtelingen hebben voor velen een onzekerheid gecreëerd die ze moeilijk te verdragen vinden. Splijting - de verdeling van de wereld in ‘goed’ en ‘slecht’ - lijkt een aantrekkelijk psychologische verdediging om existentiële onzekerheid te hanteren. nb. Deze presentatie is een bewerking van ‘On the Comfort of Splitting in the Face of Threat’ (KNAW, 6 april 2017)

d. De dynamiek van splijten en verzoenen in ggz-organisaties. Hoe vanuit inhoudelijke visie te blijven (be)sturen
KEURZAAL

Helga Aalders en Ariëtte van Reekum

Het besturen en leiden van (onderdelen van) een ggz-instelling vraagt om oog voor de maatschappelijke externe dynamiek in parallel met de interne dynamiek van de organisatie.

We zullen vanuit onze ervaring als bestuurder en inhoudelijk leidinggevende aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe de principes van splijting en verzoening daarbij een rol spelen en dit de deelnemers ook aan den lijve laten ervaren. De deelnemers kunnen vanuit verschillende rollen in organisaties meedenken en ervaren hoe in een organisatie samen te werken rondom het gemeenschappelijke doel: goede zorg voor onze patiënten!

e. Opnieuw verbinden: mentalisatie-bevorderende interventies in groepen
VEILINGZAAL

Liesbet Nijssens en Dawn Bales

Patiënten met persoonlijkheidsproblemen zijn kwetsbaar in hun vermogen tot mentaliseren wat tot uiting komt in tal van interpersoonlijke problemen. Deze problemen manifesteren zich in de buitenwereld van de patiënt, maar ook binnen de therapie. MBT- groepspsychotherapie is daarom een krachtig oefenveld waarbinnen “zelf” en “ander” focus van reflectie is voor therapeuten en patiënten. In deze sessie zal er stil gestaan worden bij de basisprincipes van MBT- groepstherapie en mentalisatie-bevorderende interventies die helpend zijn in het (opnieuw) te helpen verbinden.

 

 

 

 

 

 

 

evenement organiseren
 evenement organiseren