Keynotes

 

  • From Hate to Forgiveness – in Individuals, Groups and Societies
    Morris Nitsun

Hatred and revenge are particularly present in the world today, creating waves of danger and fear. But none of us is exempt – hatred and the impulse to take revenge are familiar to us all, as people and psychotherapists, as is the struggle to reconcile and repair. How do inner and outer world reflect each other and what possibilities are there for mutual healing.

 

 

  • Verzoening en troost bij de primaten
    Frans de Waal

Alle dieren die in sociaal verband leven, zoals ook de mens, hebben zowel 1) behoefte aan sociale steun en gezelschap en 2) onvermijdelijke concurrentie en conflicten. Onze naaste verwanten, de apen, hebben verschillende manieren om met conflict om te gaan. Verzoening met tegenstanders en troosten van verliezers staan centraal. Nog effectiever is het vermijden van conflict, waar primaten ook goed in zijn, zoals aangetoond met experimenten over samenwerking.