Thema

De Dag van de Psychotherapie heeft ook dit jaar weer een actueel thema. Hoe voorkomen we dat verzoening binnen en buiten onze spreekkamers terrein verliest?

Anno 2017 lijken polarisatie en verharding van standpunten eerder regel dan uitzondering te zijn. Recente verkiezingsretoriek in binnen- en buitenland illustreert dit, maar ook buiten de politiek overheerst verdeeldheid. Voor psychotherapeuten is dat bekend terrein.

In onze spreekkamers krijgen we dagelijks te maken met patiënten die splitsen in goed en kwaad. Dit leidt niet tot het houvast en de veiligheid waar de patiënt naar zoekt, maar zorgt juist voor angst, achterdocht en verstarring.

In de behandeling proberen we contact te maken met de kwetsbare en angstige binnenwereld van onze patiënten. We proberen afgesplitste delen te integreren, te helpen verliezen te verdragen, en te verzoenen met ‘het zelf’ en de ander.

De vraag is: is verzoening het antwoord op splitsing?