NVP-STUDIEDAG

Vrijdag 27 oktober 2017, Utrecht


Supervisie geven is

een vak apart

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie organiseert deze studiedag naar aanleiding van het verschenen standaardwerk

Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ.

De dag is bedoeld voor NVP-supervisoren, SPV -erkende supervisoren en andere geïnteresseerden


Supervisie geven is een vak apart

Van een supervisor mag worden verwacht dat deze niet alleen kundig en ervaren is als the­ra­peut, maar ook didactische vaardigheden verenigt met inzicht in het specifieke van het supervisieproces. Supervisie wordt beschouwd als een essentieel onderdeel binnen opleidingen tot onder meer psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychiater.

Deze studiedag voor supervisoren gaat om de uitoefening van het vak. Als u nieuwsgierig bent naar de actuele stand van zaken over supervisie geven in de ggz en samen met collega’s rijkelijk wilt ‘proeven’ van the state of the art, schrijft u zich dan in voor deze studiedag op 27 oktober 2017 in Utrecht. De dag biedt u presentaties en workshops over supervisie en gelegenheid tot netwerken zodat u aan het eind van deze dag weer helemaal op de hoogte bent.

Aanleiding voor de organisatie van deze dag is het recent verschenen standaardwerk Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (onder redactie van R. Beunderman, S. Colijn,  L. Geertjens en F. van der Maas, 2016. Utrecht: de Tijdstroom).

Programma

In de ochtend staan plenaire lezingen geprogrammeerd. In de middag kunt u kiezen uit een zestal workshops. Hierbij kunt u ervaringen opdoen met supervisie over uiteenlopende vormen van psychotherapie: systeemtherapie, kinder - en jeugdpsychotherapie, cognitieve gedragstherapie,  Persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie, psychodynamische psychotherapie. Ook is er workshop over supervisie in groepsverband.

Naast praktijkervaring en het lezen van literatuur over supervisie is intercollegiale feedback en het oefenen met collega’s essentieel om de eigen kennis en kunde op een hoger niveau te tillen. De NVP hecht hier zeer aan en wil u graag deze mogelijkheid bieden.

Door deel te nemen aan deze dag voldoen NVP-supervisoren volledig aan eisen voor deskundigheidsbevordering (per 5 jaar) in het kader van de herregistratie als NVP-supervisor.

De studiedag wordt georganiseerd door Ruud Beunderman, Loek Peute, José van Reijen, Anke Savenije en het bureau van de NVP.

 

 

event engineers gezocht
 event engineers gezocht