27 oktober 2017

09:00 - 10:00

Ontvangst en koffie

10:00 - 10:05

Inleiding door de dagvoorzitter, Anke Savenije

10:05 - 10:25

In vogelvlucht:
- Perspectief van de redactie - Ruud Beunderman
- Het NVP-supervisorenregister en de geschiedenis hiervan - Loek Peute

10:25 - 11:00

Beter behandelen door beter opleiden - Tonnie Prinsen
Supervisie is een essentieel onderdeel in onze opleidingen. Goede supervisie is nodig voor goede therapeuten. Wat moet een goede supervisor allemaal kunnen? Hoe kun je dit helder beschrijven en 'meetbaar' maken? En hoe houd je dit inspirerend en voorkom je bureaucratie? De werkwijze en keuzes binnen de VGCt worden toegelicht, als ook de wijze waarop dit voor andere kaders gebruikt kan worden.

11:00 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:15

Lastige kwesties - José van Reijen en Loek Peute
In deze (plenaire) workshop gaat u ‘proeven’ uit Deel III van Theorie en Praktijk van supervisie in de ggz. Aan de hand van videofragmenten van alledaagse supervisie reflecteert u met collega’s over de onderwerpen ‘supervisierelatie’, ‘cultuur en supervisie’ en ‘supervisie en beroepsethiek’. U gaat oefenen met recent opgestelde competentieprofielen voor supervisoren. Na deze workshop heeft u meer ‘voeling’ met deze onderwerpen.

12:15 - 13:00

Ontwikkelingen, mogelijkheden en toekomst. Reflecties van:
- Sjoerd Colijn: theorie en praktijk van supervisie in de ggz: ontwikkelingen, boek, visie op de toekomst.
- Anton Hafkenscheid: belang van de werkrelatie in supervisie (video-interview).
- Salvatore Vitale: als jonge supervisor geeft hij aan wat het belang van supervisie voor hemzelf is geweest; adviezen voor supervisoren vanuit het perspectief van een supervisant.

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshops-ronde 1
a. Supervisie en systeemtherapie - Anke Savenije
b. Reflecteren met de supervisant over het behandelen van kinderen en ouders - Marja Rexwinkel en Lidwien Geertjens
c. Competenties ’vangen’ in cgt-supervisie - Yvette van der Pas en Loek Peute

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshops-ronde 2
d. Leren van elkaar in een supervisiegroep - Marc Daemen en José van Reijen
e. Persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapiesupervisie - Marijke Baljon
f. De setting als proces in psychodynamische psychotherapie - Willem Heuves

16:30 - 17:00

Afsluiting en terugkoppeling workshops: wat nemen we mee?

17:00 - 18:00

Borrel

toegangskaartverkoop
 toegangskaartverkoop