Toelichting Workshops

 

Ronde 1

aSysteemtherapie en supervisie - Anke Savenije
Systeemtherapeuten richten zich op interacties en relaties tussen individuen en op de contexten waarin die hun betekenis krijgen. Dat is ook de focus van supervisie. Supervisie richt zich daarbij op het de-individualiseren en contextualiseren van problemen waar mensen mee komen, op het creëren van meerstemmigheid en op het situeren van gedrag in diverse contexten. Deze workshop hoopt dat te illustreren. Aan de hand van een supervisiecasus worden deelnemers uitgenodigd om te reflecteren over diverse relaties en contexten die meespelen en de keuzes die een supervisant daarin kan maken. Het schema van Hawkins en Shohet (zoals beschreven in hoofdstuk 18 ‘Supervisie en systeemtherapie’) wordt gebruikt ter ondersteuning en helpt om het supervisieproces te structureren.

b. Reflecteren met de supervisant over het behandelen van kinderen en ouders - Marja Rexwinkel en Lidwien Geertjens
Deze ervaringsgerichte workshop is gericht op de supervisie over behandelingen van kinderen en hun ouders en van ouder-kind behandeling. Tegen de achtergrond van het hoofdstuk dat Geertjens en Rexwinkel schreven in het boek Theorie en praktijk van supervisie in de ggz, bieden zij een praktisch model dat de supervisor kan helpen het reflectieproces bij supervisanten over de behandelingen die zij doen, op gang kan brengen en kan stimuleren. Actieve inzet van de deelnemers wordt gevraagd.

c. Competenties ’vangen’ in cgt-supervisie -Yvette van der Pas en Loek Peute
Het benoemen van zowel de aanwezige als de nodige competenties bij de supervisant is een kerncompetentie van de supervisor. In de workshop presenteren Van der Pas en Peute praktisch uitvoerbare werkwijzen om competenties te benoemen, vervolgens wordt deze werkwijze toegepast door videofragmenten van supervisiesessies te bekijken en feedback te formuleren voor  supervisor en supervisant. Tevens oefenen deelnemers in rollenspelen. Na het vaststellen van de competenties onderzoeken we welke supervisiemethoden gebruikt kunnen worden om competenties te versterken en oefenen we hiermee.

 

Ronde 2

d. Leren van elkaar in een supervisiegroep - Marc Daemen en José van Reijen
De voordelen van supervisie in groepsverband liggen voor de hand: deelnemers worstelen met  vergelijkbare problemen, zij kunnen steun aan elkaar ontlenen en kunnen zelf bijdragen aan het leerproces van anderen. Hun diversiteit aan kennis, ervaringen en werkplekken brengt een meervoudig perspectief op casuïstiek met zich mee. En het is nog goedkoper ook! Maar het is best een kunst een supervisiegroep op de juiste koers te houden. Groepspsychotherapeuten Marc Daemen en José van Reijen demonstreren in deze ervaringsgerichte en interactieve workshop hoe je als supervisor een helder kader kan neerzetten zodat supervisie in groepsverband voor alle deelnemers een verrijkende leerervaring wordt. Ze geven tips om de kracht van de groep optimaal te benutten en mogelijke valkuilen te vermijden.

e. Persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapiesupervisie - Marijke Baljon 
Vanuit de Persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapiesupervisie, en meer specifiek de emotiegerichte invalshoek (EFT), komt het spanningsveld tussen volgen, sturen en beoordelen aan de orde. Vanuit een interactionele benadering wordt gekeken naar wat er relationeel tussen supervisant-supervisor en supervisant-cliënt gebeurt. Experiëntiële oefeningen zijn een ingang om eventuele parallelprocessen tussen deze beide relaties te onderzoeken.

f. De setting als proces in psychodynamische psychotherapie - Willem Heuves
Het hanteren van de setting en andere variabelen in de supervisierelatie en psychotherapeutische relatie is van groot belang om het psychotherapeutisch proces op gang te brengen en te verdiepen. Deelnemers krijgen de gelegenheid om eigen supervisiemateriaal met elkaar te bespreken. Afhankelijk van het aantal doen we dat in de grote groep of in kleinere subgroepen. De supervisie-ervaring wordt besproken tegen de achtergrond van het hoofdstuk over supervisie in psychodynamische psychotherapie.

uitnodiging
 uitnodiging