Geachte heer/mevrouw,

.Els Borst Lezing

Dinsdag 14 november van 14:30 - 18:00 uur,

Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, Den Haag

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de 5e Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Dit jaar houdt hoogleraar ouderengeneeskunde in Groningen en directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing, prof. dr. Joris Slaets de lezing. Daarnaast spreken onder meer longarts drs. Sander de Hosson, ethicus dr. Dorothea Touwen en inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg dr. Ronnie van Diemen.

 De titel van de lezing van Joris Slaets luidt: 

Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen?

Is de Nederlandse zorg internationaal toonaangevend of aanstootgevend? Beide uitersten komen voorbij in het publieke en politieke debat. Deze lezing gaat over een belangrijk spanningsveld bij de afgrenzing van ‘goede zorg’.

Staan daarbij normen (standaarden) uit de samenleving en beroepsgroepen centraal of het welbevinden van de persoon die zorg ontvangt? Dit zijn fundamenteel verschillende uitgangspunten die in de praktijk regelmatig conflicteren. Zo kan het nastreven van veiligheid ten koste gaan van vrijheid. Zetten we de deuren van de verpleeghuizen open zodat bewoners naar buiten kunnen en accepteren we daarmee risico’s en incidenten? Zijn we bereid om bij de publieke verantwoording van kwaliteit de wensen en verlangens van de persoon en zijn dierbaren een centrale plaats te geven? Naast of zelfs in plaats van de gangbare en kwantificeerbare normatieve indicatoren? Er zijn misschien geen eenduidige antwoorden op deze vragen te geven. Maar de huidige tijd vraagt om reflectie over ons morele kompas bij de zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

We hopen u op 14 november a.s. te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pim van Gool

voorzitter Gezondheidsraad                                    

Pauline Meurs

voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

   

 

Klik hier om u aan te melden

Programma

14:30                     Ontvangst

15:00                     Inhoudelijk programma

17:00                     Afsluiting en borrelHet uitgebreide programma vindt u op de website, waar ook alle overige informatie over de bijeenkomst beschikbaar is.


 Aanmelding en nadere informatie

U kunt zich gratis aanmelden tot uiterlijk 6 november a.s. via de aanmeldbalk hierboven.

Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u de laatste informatie en de routebeschrijving.

 

 

Contact

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Postbus 19404

2500 CK Den Haag

Tel           070 - 340 50 60

E-mail     5e Els Borst Lezing

URL        www.ceg.nl