14 november 2017

14:30 - 15:00

Inloop met thee, koffie, frisdrank

15:00 - 15:05

Opening door dagvoorzitter Pim van Gool,
voorzitter Gezondheidsraad

15:05 - 15:15

Start vanuit de praktijk door Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

15:15 - 15:50

5e Els Borst Lezing

Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen?

door Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur van de
Leyden Academy on Vitality and Ageing

15:50 - 16:00

Muzikaal intermezzo

16:00 - 16:20

Coreferaten door:

 • Dorothea Touwen, ethicus en universitair docent UMC
 • Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg
 • 16:20 - 17:00

  Reactie en discussie met de zaal onder leiding van
  Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

  Met reactie van:

 • Ageeth Ouwehand, zorgbestuurder Beweging 3.0 en lid CEG-commissie
 • Dick Willems, hoogleraar medische ethiek AMC en scheidend voorzitter van de CEG-commissie
 • 17:00 -

  Afsluiting door Pim van Gool en borrel