Cursus

Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling voor de psychotherapeutische praktijk

De NVP organiseert voor psychotherapeuten een meerdaagse cursus over de persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling ten aanzien van psychotherapie. Deze cursus is vorige jaar ook gegeven in combinatie met informatie over de DSM-5. Dit jaar zijn deze twee onderwerp opgesplitst.
Data: 7 september, 18 september, 21 september en 9 oktober.

Wat leert u?
In deze cursus gaat de aandacht speciaal uit naar de diagnostiek en classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Welke vragenlijsten en welke semigestructureerde interviews zijn hierbij bruikbaar in de psychotherapeutische praktijk? Wat zijn daarin de nieuwste ontwikkelingen? En hoe leidt dit uiteindelijk tot een juiste indicatiestelling voor de aard en intensiteit van een psychotherapeutische behandeling? Aan de hand van voorbeelden en casuïstiek worden deze ontwikkelingen toegelicht.

Doelgroep
Deze cursus is speciaal voor psychotherapeuten (al dan niet in opleiding), psychiaters, klinische psychologen en gz – psychologen die aanvullende psychotherapeutische scholing en werkervaring hebben genoten.

Deze cursus voldoet aan de herregistratie-eisen op het gebied van Diagnostiek voor het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Kosten
Inclusief literatuur en broodjesbuffet

NVP-leden:                         € 760,-  
NVP-aspirant leden:         € 640,-  
Niet-leden:                         € 920,-  
Niet-leden in opleiding:   € 800,-  

Literatuur
Literatuur wordt door ons verstrekt.

Accreditatie
Er wordt voor 16 punten accreditatie aangevraagd bij:

  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • NVvP
  • FGzPt

Certificaat
U ontvangt een certificaat indien u voor minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een evaluatie. 
 

Er is plaats voor maximaal 18 personen dus wacht niet te lang en ga direct naar inschrijven

evenementen software
 evenementen software