07 september 2017

16:00 - 20:45

Middag: Het alternatief DSM-5 model persoonlijkheidsstoornissen.

Theo Ingenhoven

Avond: Diagnostiek en classificatie (Interviews, vragenlijsten; klinische en statistische normering. Mogelijkheden en beperkingen; wat wil je eigenlijk weten? Introductie STiP.5.1 interview.

Theo Ingenhoven & Han Berghuis

18 september 2017

16:00 - 20:45

Middag en avond: werken met vragenlijsten. Persoonlijkheidstrekken en persoonlijkheidsfunctioneren, wat heeft een psychotherapeut nodig in de therapeutsiche relatie?

Han Berghuis

21 september 2017

16:00 - 20:45

Structureel interview en Ontwikkelingsprofiel (en ontwikkelingsprofiel Vragenlijst OPV). Demonstratie aan de hand van video-opnames; indicatiestelling voor psychotherapie.

Theo Ingenhoven

09 oktober 2017

16:00 - 20:45

STiP-5.1 Praktijk ervaring opdoen met scoren en interviews. Integratieve afsluiting met complexe casus (met STiP-5.1 SI, OP en lijsten).

Theo Ingenhoven & Han Berghuis

evenementen software
 evenementen software