Programma 23 november

Healthy Partnership

Locatie: Life Sciences & Health Hub, Rotterdam 

15:00 - 15:05

Welkom - Thomas van Zijl
Dagvoorzitter, bekend van BNR-radio

15:05 - 15:45

Samenwerking in publiek private omgeving
Lessons Learned & Best Practices
Masterclass

Publiek-Private samenwerking is natuurlijk geen doel op zichzelf, maar wordt noodzakelijk als het gaat om het creëren van waarde of opdrachten waarvoor partijen elkaar nodig hebben. Omdat samenwerking tussen organisaties die erg van elkaar verschillen per definitie lastig is, moeten we goed weten wanneer zo'n samenwerking echt noodzakelijk is en loont. Vervolgens komt het erop aan die samenwerking performant te maken. We zullen zien dat hier uitdagingen liggen voor de strategie van de bedrijven, voor het management, voor kennisinstellingen, voor intermediaire organisatie en hubs en voor investeerders en financiële instellingen. Deze uitdagingen worden toegelicht en aan de hand van voorbeelden geïllustreerd.

Prof.dr. Patrick Kenis
Departement Organisatiewetenschappen
Universiteit van Tilburg
https://nl.linkedin.com/in/patrick-kenis-7b95544
15:45 - 17.00

Round tables

 • Roundtable I - Strategische overwegingen (VOL)
  Wanneer kies je voor samenwerken in een netwerk van publieke en private partijen om met elkaar tot zorginnovatie te komen? Wat zijn de strategische overwegingen die bestuurders moeten maken en verantwoorden naar de eigen stakeholders? In welke gevallen kies je voor een dergelijke complexe samenwerkingsvorm en wanneer kun je het beter gewoon zelf doen?
   
  • Prof. dr. Patrick Kenis
   Departement Organisatiewetenschappen
   Universiteit van Tilburg
    
  • Kim Bisschop MSc
   Manager Externe Betrekkingen & Internationalisering
   Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam
   Liaison Officer Hogescholen bij Medical Delta
    
 • Roundtable II - Waar laat je je door leiden?

  De aandacht voor de mogelijkheden van publiek private samenwerking (PPS) groeit. Dat is deels het effect van bezuinigingen en tekort aan publiek geld en deels een uiting van de overtuiging dat publieke en private partijen meer voor elkaar kunnen krijgen dan ieder voor zich. Motieven om deel te nemen aan een PPS hebben invloed op het uiteindelijke succes ervan. Maar wat zijn nu de beste motieven om deel te nemen? En wat zijn de uitdagingen in samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven?

  • Jacqueline Kruse
   Coördinator Nationale Research Financiering
   Research Development Office (RDO)
   Erasmus MC
 • Roundtable III - Functioneel ruzie maken
  Sturen op het gewenste einddoel gaat leiden tot conflicten als het einddoel niet eenduidig en meetbaar voor alle partijen vastgelegd is. Echter in veel gevallen is het globale einddoel wel gedefinieerd maar ontstaat er discussie over de details. Hoe zorg je er in de samenwerking voor dat gaandeweg het proces het einddoel steeds specifieker vastgelegd wordt en dat de onderhandelingen daarover niet ontaarden in conflicten?
   
  • Jan Pons
   Zelfstandig adviseur & projectleider Zorg
   AYN Business Architects & Consultants
    
  • Stephan Sluiter
   Advocaat
   Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen
    
 • Roundtable IV - Van Idee naar Markt (VOL)
  Heeft u een idee om de zorg beter te maken, goedkoper of efficiënter? Maar u wilt niet dat uw idee op de plank blijft liggen maar in de praktijk beschikbaar is? Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in innovaties die verschillende trajecten hebben doorlopen om uiteindelijk op de markt te komen. Het doel is om belangrijke aspecten die het commercialisatie proces versnellen of vertragen de revue te passeren.
   
  • Nathalie Popken
   Business Development Manager
   Technology Transfer Office (TTO)
   Erasmus MC
    
  • Warsha Changur
   Jurist

   Technology Transfer Office (TTO)
   Erasmus MC
17.00 - 17.30

Wrap up
Thomas van Zijl

17.30   19.00 Netwerken & borrelen
Nog vragen? Stel ze tijdens de borrel