Themabijeenkomst 'Effectieve mantelzorgondersteuning' 
Aandacht voor respijtzorg en morele dilemma's
Movisie 
Maandag 18 September 2017 

In de zorg voor mensen met dementie werken professionals en mantelzorgers nauw samen. Die praktijk kent veel dimensies. In deze bijeenkomst die we - in de week van de dementie - samen met onze lidorganisatie Movisie organiseren, lichten we er twee uit: respijtzorg en morele dilemma’s.

Respijtzorg is een manier om mantelzorgers te ontlasten. Toch maken mantelzorgers hier niet veel gebruik van. Wat weten we over wat hierbij wel werkt? Het model 'Piramide respijtzorg' laat zien hoe daarvoor de juiste stappen kunnen worden gezet. Daarnaast is er aandacht nodig voor de ‘onderstroom’: de waarden en overtuigingen vanuit de leefwereld van betrokkenen. En het belang om de morele dilemma’s bespreekbaar te maken. 

Na een plenaire inleiding gaat u zelf aan het werk en maakt u een keuze uit twee workshops. In een workshop verdiept u zich in morele dilemma’s van mantelzorgers en van uzelf. Hoe beïnvloeden deze de samenwerking met, en ondersteuning van mantelzorgers? En hoe kunt u ze bespreekbaar maken? De tweede workshop gaat over respijtzorg: Aan de hand van het model 'Piramide respijtzorg' maakt u kennis met respijtzorgmogelijkheden en richtlijnen die er zijn en een goede aanpak voor beleid in uw gemeente.   


Deltaplan Dementie brengt in een serie kleinschalige ontmoetingen kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. De bijeenkomsten zijn voor en door leden van het Deltaplan maar ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn welkom. Opbrengsten worden benut bij de verdere uitvoering van het Deltaplan Dementie.


 

event deelnemersregistratie
 event deelnemersregistratie