16 november 2017

09:30 - 10:00

Inloop en registratie bijscholing

De bijscholing is uitsluitend bedoeld voor de trainingsverpleegkundigen/opleiders van de aangesloten trainingscentra.

10:00 - 13:00

Bijscholing Maatwerk in leren en motiveren

Waarom dit thema?
- elke patiënt is verschillend. Met 'one size fits all' doen we
onze patiënten tekort.
- Leren en motiveren gaat niet altijd vanzelf. Wat zijn hierin
tips en valkuilen?
- Leren en motiveren heeft veel raakvlakken met andere
actuele thema's zoals zelfmanagement en
gedragsverandering.

Deelnemers volgen 2 workshops van elk 5 kwartier over het thema leren en motiveren vanuit verschillende perspectieven belicht.
De eerste workshop van binnenuit - waarbij de patiënt centraal staat en de tweede workshop vanuit helikopterperspectief - waarbij de wetenschap centraal staat.

We nodigen u uit om persoonlijke voorbeelden vooraf met ons te delen. We komen er dan op terug in de workshop en maken zo voor u een programma op maat. Uw situatie of vraag kunt u sturen naar: opleidingen@dianet.nl. Graag voor 1 november a.s.

De bijscholing is geaccrediteerd met 3 punten voor het V&VN register en wordt verzorgd door de afdeling Opleidingen van Dianet.

Het volledige programma kunt u inzien op het tabblad bijscholingsprogramma.

13:00 - 13:30

Lunch

14:00 - 14:30

Inloop en registratie Landelijk Thuishemodialyse Overleg (LTHDO)

14:30 - 14:40

Welkom en mededelingen door de voorzitter

14:40 - 17:15

Programma LTHDO zal bestaan uit een aantal presentaties.

Ontwikkelingen binnen Dianet
door Wendela Hingst, voorzitter Raad van Bestuur

Dialyseren binnen een VVT-instelling
door Agaath Bruin, praktijkverpleegkundige en
Berny Knuiman, Teamleider, Atlant Zorggroep Apeldoorn

Respijtzorg
door Theodôr Vogels, Medisch Maatschappelijk Werker, Máxima MC, Veldhoven

Het programma zal op ludieke wijze worden afgesloten.

17:15 - 17:30

Rondvraag en afsluiting door de voorzitter

17:30 - 19:00

Dinerbuffet